Нека готви во темница

Колку шовинисти треба за да сменат сијалица?
Ниеден. Нека готви кучката во темница.

Повеќе од ВицотекаУмираат сите луѓе на Земјата, се појавува Господ и вели: - Сакам мажите да се наредат во две групи. Едната со мажи кои... + повеќе

Сладоледџија стои на улица и продава сладолед. До него приоѓа една гола девојка и му бара еден сладолед.Тој стои пред... + повеќе

Баба во село чувала 200 овци и дошла некоја новинарка да и направи интервју: Кажи ни бабо како успевате да ги чувате... + повеќе

Професорот влегува на час и затекнува еден како нешто чепка околу радијаторот. Професорот: Ти, ти што чепкаш таму место... + повеќе