- Срце, дали е татко ти терорист?
- Зашто?
- Па ти си излегла бомба!

Кој сообраќаен знак не постои во Црна Гора?
Работи на патот!

Вицотека:
Зима...Надвор вее снег... Едно врапче се мачи на ладното, лета лета и пап доле... се смрзнува.
Доаѓа крава и се посерува врз врапчето.
Од топлината на лепешката врапчето зачуруликало демек е пролет.
Го слуша тоа една мачка го вади од гомната и го изедува.
Тоа го видел еден був и донесол 3 заклучоци:
1. Не ти е секој непријател што ќе ти се посере врз главата.
2. Не ти е секој пријател што ќе те извади од гомна.
3. Ако си до гуша со гомна не чуруликај.
Вицотека:

Страници